Korkonsert 17. mai 2022 Glade Takter. For Skoggata omsorgsbolig. Dirigent Heidi Brathagen, ytterst til venstre.