Dirigent:         Heidi A Brathagen

Leder:             Rønnaug Bekkhus                                             

                        ronnaug.bekkhus@gmail.com

Nestleder:      Birgitte Johnsrud

Sekretær:      Unnie Høigaard 

Kasserer:        Karen Lisbet Ruud

Styremedlem: Sissel Haveraaen

          "            Jan Fritjof Knudsen

 

Varamedlem:    Sissel Åse Kjellberg