Dirigent:         Heidi E Brathagen

Leder:             Rønnaug Bekkhus                                             

                        ronnaug.bekkhus@gmail.com

Nestleder:      Birgitte Johnsrud

Sekretær:      Jan Fritjof Knudsen

Kasserer:        Karen Lisbet Ruud

Styremedlem: Jorun Westvik Skiri

          "            Unnie Høigaard (medsekretær)

 

Varamedlem:    Petter Melbye