Høst 2017

Prosjektkor - utdrag av musikaler

A consert celebration - Andrew Lloyd Webber

Trost i taklampa (Båklokkevikua / Snekkersvemars) - Alf Prøysen

Carousel (You'll never walk alone) - Hammestein / Rodgers

My Fair Lady (Få meg i kjerka straks jæ må) - Lerner (Bjerke) / Loewe

Les Miserables (Finale) - 

+

Seidamadei