Korsang på Skoggata omsorgshjem og Melløs sykehjem på 17. mai i duskregn.