Vakker høststemning og koret Glade Takter ved den vakre Steinerskolen i Moss. Dirigent Yngve Espedal nr to foran fra høyre

Vi startet første øvelse 26.8 med å ta et bilde. HURRA!

Som andre kor i Norge har vi hatt restriksjoner som gjør det vanskelig for oss å komme sammen for å øve. Koret hadde ikke vanlige øvelser i vår ut over at noen har kommet sammen i små grupper. Vi øvde ute før 17.5, da sang vi (også ute) på Skoggata omsorgshjem.

Vi har Youtube-videoer og lydfiler så vi også kan øve til enkeltvis. 

 lør 31.10 / søn 1.11 skal vi ha et sangseminar.

Vi ønsker flere alter og herrestemmer.

Ta gjerne kontakt!    

 

Et noe redusert kor sang 17. mai for beboerne ved Skoggata Bo og servicesenter i Moss. Som man ser står vi ute og i spredt orden. Her synger vi hvert år, men dette var første gang med vår tidligere dirigent, Martin Graniasønn Rasten.

 

 

arrangert popmusikk - musikal - viser - folkemusikk - sakral musikk - jazz