Hjemmesiden er under utvikling og er derfor ikke fullstendig med hensyn til struktur og innhold.

Koret samlet ved Gardasjøen i Italia.